הסיפור שלנו

כפר חרוב הוא ישוב שיש בו שתי אגודות שיתופיות:

אגש״ח - אגודה שיתופית חקלאית (קיבוץ);

אג״מ - אגודה שיתופית קהילתית בה חברים כולם.

אגודה שיתופית - צורת חיים, ניהול עצמי בדרך דמוקרטית.

 

אג״מ

אגודה שיתופית היא דרך חיים. החברים בה והמצטרפים אליה הם חלק מקהילה.

האגודה הקהילתית מנהלת את חיי הקהילה בתחומי החברה, חינוך, תרבות, ביטחון וניהול מוניציפאלי.

 

מעורבות, יזמה, עשייה, חדשנות, צמיחה וחברות – הם הדרך להשפיע ולהעניק משמעות לחיי קהילה

 

תמונות מצורפות להודעה זו:

מסמכים מצורפים להודעה זו: